fbpx

Att odla hållbart och öka resurserna på en specifik plats.

I många år var det min dröm att arbeta med permakulturdesign på en egen plats och nu äntligen är det något jag gör! 

Hållbar odling för mig:

Lev din dröm i din trädgård

Arbeta från helhet ner till detaljer, i harmoni med den naturliga miljön som den inhyser och platsens förutsättningar där du befinner dig. Jordens klimat- och mikroklimats-egenskaper måste beaktas, liksom landets läge och anpassning till dessa egenskaper i stället för att försöka förändra dem. Ha koll på allt du behöver när det gäller platsdata och sektorer som vind, vatten, sol. Här kan en kurs i permakultur hjälpa dig att skapa kontroll inför planering.
 

Skapa en lättskött trädgård där låg insats ger hög avkastning

Det handlar också om att spara på sin egen kraft genom att skapa förutsättningar för detta. Att täckodla skapar både näring, lägger grunden till en lättskött trädgård, minskar vatten avdunstningen vilket i sin tur genererar en minskad arbetsbörda när det gäller bevattning. Du kan även tänka över placering av dina trädgårdsland, din köksträdgård – Odla växter som kräver daglig skötsel nära, och å andra sidan odla grödor som kräver lite skötsel längst bort i sin trädgård. Eller lägg landen på ett behagligt sätt planerat så att du finner det enkelt för just dig och hur du vill arbeta.


Det mesta kan omvandlas till resurser

Tänk att hela din trädgård är full av resurser i form av trä/grenar, löv, gräsklipp, utrensat ogräs, nerklippta växter etc. Organiskt material till täckmaterial eller som tillskott i jordfabrikerna. Skapandet av rika, varierade, produktiva ekosystem, favoriserar växtens biologiska mångfald och därmed djurens biologiska mångfald. Detta tillvägagångssätt kommer att uppmuntra ankomsten av mångfalden av små ”bra-att-ha-insekter” i trädgården som är viktiga för att bekämpa skadedjur i trädgårdarna. Som det kombinerade jord- och skogsbruket, skogsgården, eller spiraler av örter bland torra stenar, en pool eller en damm.

 

Livskvalité, skönhet och energiåterhämtning

Sträva alltid efter att skapa en trädgård som ger mer energi än den tar. Hos oss på västergården är det en trädgård som har en viss estetik och som ger ett stort välbefinnande att gå i, detta för att vi utvunnit detta ur våra visioner när vi gjorde vår permakulturdesign. Det är väldigt viktigt för oss med estetiken i trädgården för att vi skall trivas, kunna koppla av och njuta i trädgården.

Inte ens blomsterrabatterna hos oss är utformade slumpmässigt, utan de återspeglar resultaten ur vår permakulturdesign, där blommor möter ätbart och skönhet möter nytta i en fantastisk mix. Där vi vår plats och den biologiska mångfalden njuter och frodas samtidigt.
 

Sluta aldrig att utveckla din plats

Med dig och permakulturens metodik växer du, platsen och dess rikedom. Utvärdera dina system och lösningar du skapat enligt din permakulturdesign, revidera och testa nya sätt, en ny teknik, eller testa något nytt, som att odla i varma lager eller i lager som ”lasagne”-rabatter om du inte testat det tidigare. Själv skapade vi gårdens första hügelkulturer förra året med riktigt gott resultat.

Observation av naturens miljöer kommer att ge en insikt om hur det fungerar, du kommer få feedback på dina insatser och kommer att kunna göra bra utvärderingar av dessa. På detta sätt kommer du också lära dig mer om växelverkan mellan levande organismer, organiskt material och balans i ett naturligt spel.

Du kommer även få ny inspiration för att hitta nya lösningar på tidigare skapade system och på så sätt utveckla dem mot perfektion hos dig på din plats. Det är helt klart att hållbar odling erbjuder ett flertal utformningar med ett gemensamt mål: människors, växters och jordens välbefinnande – under lång tid framåt!

Jag hoppas att du kommer finna detta lika fantastiskt som jag gör och är du mer nyfiken och vill lära dig mer om hur du skapar en permakulturdesign på din plats är du välkommen att gå en onlinekurs hos mig.

Vi ses !

Mireille Lewis
Certifierad Permakulturdesigner