fbpx
Aktuell status
Ej anmäld
Pris
kr1749
Kom igång
eller

Kursen ”Onlinekurs i Permakulturdesign”, ger dig kunskaper om Permakulturens teori och filosofi, var den kommer ifrån och hur du använder den. Efter kursen kommer du som deltagare ha förståelse för och kunskaper i hur du använder permakultur som metod, inom olika verksamhetsområden med hjälp av designprinciperna för att skapa en hållbar och livsgenererande permakulturdesign.

En design som på ett lösningsorienterat och uppbyggande sätt i en trädgård skapar hög avkastning till minimal insats samtidigt som den värdesätter och bidrar till ökad biologisk mångfald mot en hållbar samhällsutveckling.

På kursen går vi grundligt igenom permakulturens designprinciper och verktyg för att planera en plats för framtiden. Vi lär oss att värdesätta och ta hand om förnyelsebara resurser i vår omgivning samt att se förändringar som en positiv utmaning för vår kreativitet. Du får också kunskaper om hur du snabbt och enkelt implementerar system och kretslopp i din design.

När du har köpt kursen kommer du ha tillgång till kursen under ett års tid från inköpsdatum.

Hoppas du kommer att gilla den riktigt mycket!
Varmt välkommen!

Kursinnehåll

Expandera alla