fbpx

Beskära träd – beskär för god skörd och friska träd

Ett träd som beskärs regelbundet håller sig friskt och ger bättre skörd. Men en felaktig beskärning kan också skada trädet. Här ger vi dig några handfasta tips på vägen!

Varför beskära träd?

Orsaken till att vi beskär våra träd är dels estetisk – vi vill att de skall vara vackra med en välformad krona som inte spretar iväg åt något specifikt håll – men också för trädets hälsa och fortsatta tillväxt.

En alltför tät lövkrona fungerar som ett parasoll och hindrar ljus och luft från att tränga in mellan grenarna, vilket påverkar trädet negativt när det gäller både tillväxt och fruktsättning. En glesare krona är även positivt när det kommer till skörden då det blir enklare att skörda.

När ska man då beskära träd?

Om man ser till de allra flesta träden, då mår större delen träd bäst av att beskäras under JAS-perioden – med andra ord under juni, juli och augusti. Många undrar då kanske varför. Det är för att just under den här perioden är tillväxten mycket god hos träden vilket betyder att snittytan läker fint mycket fortare.

En del träd går bra att beskära långt tidigare, under vårvintern. Beskärning under denna tid kan passa träd som ger sen skörd. Det är klart lättare att se hur grenarna växer när grenarna är avlövade, men eftersom tillväxten inte riktigt har satt fart, kan trädet ha svårare att läka. Det är då mycket viktigare att använda sig av sårbalsam om man tar lite större grenar.

Det finns också en del träd som absolut aldrig skall beskära under vårvintern. Exempel på dess är; avenbok, björk, bok, hästkastanj, kinesträd, körsbär, lönn, magnolia, mullbär, näsduksträd, sibiriskt korkträd, snöflockbuske, tulpanträd och valnöt och det kanske finns fler. Dessa träd har mycket hög produktion av sav just under denna period av året.

När trädgårdsmästarna talar om blödning är det så klart inget riktigt blod det handlar om. Men på våren är savflödet rikt i växternas vävnader.

Om vi beskär dessa träd under vårvintern, riskerar de att blöda (tappa) alldeles för mycket av sin sav, så mycket att de kommer att fara illa av det och det bildas svårläkta sår. När saven läcker ut riskerar den även att bli grogrund för angrepp såsom svamp och röta. Vissa träd om de är hårt beskurna kanske inte ens överlever.

Hur beskär man ett träd?

När du skall bestämma dig för vilka grenar som skall sparas och vilka som skall bort bör du spara de grenar som har en ”Trubbig” gren-vinkel, se på bilden ovan!

En viktig sak att tänka på är att inte kapa grenen rakt av. Då finns det risk att stumpar bildas i kronan till ingen nytta alls. Trädet blir dessutom fult och kan ge fäste för sjukdomar.

När du ska korta ner – beskär i stället precis ovanför en kvist. Kvisten kan då bilda en naturlig fortsättning på grenen.

 

Se upp för vattenskott

Ytterligare något som trädgårdsmästare ofta pratar är vattenskotten som skjuter upp efter tidigare beskärning.

Fruktträd, inte minst äpple och päron, som beskurits under flera år tenderar att skjuta mängder med dessa, långa raka årsskott som växer fram på stammen och grenarna.

Vattenskotten är ett tecken på att trädet beskurits för hårt och är i dålig balans, så håll koll och se det som en varning! På sensommaren är de mjuka, så passa på att ta bort dom då. Om de är många, ta inte alla på en gång utan välj ut häften och ta resten året därpå.

Stimulera tillväxt med pincering

I augusti är det läge att korta ner nya skott – så kallad pincering. Detta görs för att stimulera tillväxt och görs på sensommar medan de fortfarande är mjuka. Skotten kortas ner till ungefär hälften eller upp till två tredjedelar.

Vart skall grenarna beskäras – När du beskär trädets grenar, tänk på att beskära ovan skott som är riktade utåt eller uppåt som bilden visar.

Tvätta dina verktyg!

Den vanligaste sjukdomen bland träd är kräfta. Det syns att trädet är skadat men det tar många år innan det dör. Men se upp med smittspridning. Gör till regel att göra rent sekatören eller sågen när du byter träd eller växt. Använd en svamp och rödsprit. Annars kan du faktiskt sprida smittan vidare.

Lite att tänka på.

 • Äpple- och päronträd beskärs med fördel under vårvintern (när den värsta kylan är över men innan saven börjar stiga). Juli-september går också bra.
 • Välj gärna en solig dag att göra jobbet på. Det är härligare att vara ute och snitten torkar upp snabbare.
 • Använd en såg avsedd för beskärning, en så kallad grensåg, samt sekatör. Redskapen ska vara vassa.
 • En stadig stege samt rejäla skor och handskar gör jobbet enklare och minskar risk för skador.
 • Lämna aldrig stumpar eller små stubbar, så kallade rockhängare, när du klipper utan skär av grenen strax utanför grenkragen.
 • Börja med att ta bort döda, sjuka och skadade grenar.
 • Om två grenar korsar eller gnager mot varandra, ta bort den ena.
 • Om två grenar växer parallellt, nära varandra, ta bort den ena.
 • Gallra bland vattenskott (de skott som växer rakt upp från en kraftigare gren). Ta bort ungefär en tredjedel av dessa varje år.
 • Om trädet på håll ser obalanserat ut, såga av en gren eller två för att återställa balansen.
 • När du kapar grenarna se till så att du är rädd om grenkragen men lämna inga tappar kvar på stammen.

  Var inte rädd för att såga bort en större gren, men såga den i flera steg för att undvika fläkskador på stammen.

 • Backa flera gånger under beskärningen för att studera trädet och för att avgöra vad som blir ditt nästa steg i arbetet.
 • När du är klar ska trädet ha både gamla grenar, grenar som har några år på nacken samt ett- och tvååriga skott. Det ska vara luftigt med grenar jämt fördelade kring stammen.
 • På ett gammalt träd kan du gallra bort en del av den äldre fruktveden.
 • Plommon- och körsbärsträd kan beskäras lite grand så här års, men den allra bästa tiden är juli. Beskär aldrig dessa träd lika hårt som ett äppelträd och var extra noga att inte lämna stumpar.
 • Nyplanterade äppleträd bör få en uppbyggnadsbeskärning för att lägga grunden till en stark och vacker trädkrona. Det ger också skjuts åt tillväxten.
 • Om grenvinklarna på ett ungt träd är vassa (mer 45 grader än 90 grader) kan du hänga en tyngd i dem för att få dem att ändra riktning. Det ger stadigare träd som tål mer snö och mogen frukt.
 • Beskär inte när det är för kallt. Beskär inga träd när temperaturen är under tio minusgrader, unga träd är ännu känsligare och här gäller max fem grader kallt.
 • Klipp Inte bort alla unga grenar, som om du bara friserade trädet. Det är de  unga grenarna som föryngrar ditt träd och utvecklar de nya, frisk fruktved där blommor och frukt växer fram.
 • En smart sak att göra är att inte ta bort alla vattenskott på en gång. Om man gör så kan man stimulera nya vattenskott, ibland kan det till och med komma två skott från varje tidigare tillväxtpunkt.
 • Att lämna stumpar – de blir lätt inkörsport för svampsporer som kan skada trädet. Tänk på att vara rädd om ”kragen” och klippa grenar så att de läker fint!
 • Att låta bli att beskära unga äppelträd. Beskärningen ger skjuts åt tillväxten och skapar en vacker och stabil krona.
 • Använd en beskärnings- eller grensåg då den är fint taggad vilket ger rena snitt som läker snabbt.

 

Lycka till!